WeMos D1 – mapování vývodů různých verzí

ESP # WeMos D1 (retired) WeMos D1 R2 WeMos D1 Mini Funkce
GPIO 0 D8 D3 D3
GPIO 2 D9 D4 D4
GPIO 4 D4 D2 D2 SDA
GPIO 5 D3 D1 D1 SCL
GPIO 12 D12 D6 D6 MISO
GPIO 13 D11 D7 D7 MOSI
GPIO 14 D13 D5 D5 SCK
GPIO 15 D10 D8 D8 SS
GPIO 16 D2 D0 D0

 

banner