Espruino: JavaScript

Pro desky s ESP8266 existuje i projekt Espruino, který umožňuje programovat tyto desky v jazyce JavaScript.

Nejnovější verzi binárek najdete v tomto diskusním vláknu (!) – pokud nechcete hledat, odkaz je zde: Espruino ESP8266 verze 1.85

Po stažení použijte NodeMCU Flasher nebo esptool.py (lze nainstalovat i pomocí pip install esptool).

V balíčku je několik binárních souborů. Při flashování je zapotřebí nahrát soubory takto:

ESP-12 (4M verze)

Soubor Adresa
 boot_vxxx.bin 0x0000
espruino_esp8266_user1.bin 0x1000
esp_init_data_default.bin 0x3FC000
blank.bin 0x3FE000

esptool.py port COM22 baud 115200 write_flash flash_freq 80m flash_mode qio flash_size 32m 0x0000 „boot_v1.5.bin“ 0x1000 espruino_esp8266_user1.bin 0x3FC000 esp_init_data_default.bin 0x3FE000 blank.bin

ESP-1 (512k verze)

Soubor Adresa
 boot_vxxx.bin 0x0000
espruino_esp8266_user1.bin 0x1000
esp_init_data_default.bin 0x7C000
blank.bin 0x7E000

esptool.py port COM22 baud 115200 write_flash flash_freq 40m flash_mode qio flash_size 4m 0x0000 „boot_v1.4(b1).bin“ 0x1000 espruino_esp8266_user1.bin 0x7C000 esp_init_data_default.bin 0x7E000 blank.bin

Po přeflashování (já flashoval desku Wemos D1, naprosto bez problémů) se můžete připojit na sériový port (rychlost 115200!)

Pro snazší ovládání existuje aplikace Espruino Web IDE – jde o aplikaci pro Chrome. Nezapomeňte v Settings správně nastavit rychlost portu na 115200 (default je 9600).

Espruino existuje i ve verzi pro jiné procesory (primárně STM32). Verze pro ESP8266 má jistá omezení:

  • nemá podporu hardwarového I2C; softwarový funguje
  • PWM nefunguje
  • Není DAC
  • Není nezávisle použitelný sériový port

Po spuštění můžete začít psát kód. Espruino jej bezprostředně vykonává (podobně jako v JS konzoli). Můžete také nahrát kód a uložit jej do paměti pomocí funkce save().

banner