Kity

ESP8266 existuje i jako shield pro Arduino

Pod označením WeMos D1 lze sehnat desku s procesorem ESP a s konektory jako Arduino Uno. Má i variantu „WeMos D1 mini

NodeMCU je devkit, vybavený firmwarem s jazykem Lua

Pro připojení modulů ESP-07, ESP-12 a podobných na breadboard můžete použít tuto základnovou desku

banner